Staverton, Torbay, United Kingdom

Staverton, Torbay, United Kingdom

Staverton