Glencoe, Scotland

Glencoe, Scotland
, TQ13 9
Fort William