Colyton, Somerset, United Kingdom

Colyton, Somerset, United Kingdom

Colyton