Superteams 2018 (Dynion | Men's)

**PLEASE SCROLL FOR ENGLISH**

Os na wyddech chi'n barod, Superteams yw PRIF ddigwyddiad y flwyddyn. Fe'i cynhelir gan Undeb y Myfyrwyr, a bydd myfyrwyr yn trefnu eu hunain yn dimoedd o 10 er mwyn cystadlu mewn amryw enfawr o weithgareddau a chwaraeon dros y penwythnos. Paratowch eich hun ar gyfer tynnu

coes, chwys a llawer o fwd!

Bydd ein digwyddiadau'n amrywio o bêl-fasged i brofion blîp, pêl-droed i gwrs rhwystrau, felly dydy'r penwythnos hwn ddim yn addas i'r gwangalon. Hefyd, mae'n gyfle i'r rheiny sydd ddim yn ymwneud â chlybiau chwaraeon i ddangos eu medrau athletaidd. Mae'n bosib hyd yn oed cael eu sgowtio! Yr unig ofynion yw bod rhaid i chi fod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth ac yn fodlon gwneud unrhyw beth dros eich tîm… dim pwysedd felly!

Cewch wneud cais i gymryd rhan o 9am ar 26 Ionawr. Ydych chi’n ddigon dewr i wynebu’r her? Ewch i’n gwefan am ragor o wybodaeth www.umaber.co.uk/timaber/digwyddiadauallweddol/superteams/

---

If you don’t know, Superteams is THE must attend event of the year. Hosted by the Students’ Union, students organise themselves into teams of 10 and compete in a huge variety of activities and sports across the weekend. Prepare yourselves for banter, sweat and a lot of mud!

With events ranging from basketball to bleep test, football to obstacle courses, this weekend is most certainly not for the faint hearted. It is also an opportunity for those who aren’t involved with sports clubs to demonstrate their athletic abilities. Perhaps even get scouted! The only requirements are that you must be a current student at Aberystwyth University, you must have Team Aber Insurance, and you must be prepared to do anything for your team… No pressure!

Entry opens 9am on 26th January. Are you brave enough to face the challenge? See our website for further event information www.abersu.co.uk/teamaber/keyevents/superteams/

▼ Show More Information

Penglais, SY23 3DX
Aberystwyth
02 March , Friday 15:00

More Events Nearby

 16 February , Friday
 Undeb Myfyrwyr Aberystwyth Students' Union, Aberystwyth
 03 February , Saturday
 Ysgol bro Ddyfi, Machynlleth
 04 February , Sunday
 National Library of Wales, Aberystwyth
 27 January , Saturday
 Aberystwyth Rugby Club, Aberystwyth
 28 January , Sunday
 Aberystwyth Arts Centre, Aberystwyth
 27 January , Saturday
 Aberystwyth Bandstand, Aberystwyth
 26 January , Friday
 Aberystwyth Arts Centre, Aberystwyth
 09 February , Friday
 Aberystwyth University Clay Pigeon Shooting Club, Aberystwyth
 30 January , Tuesday
 Aberystwyth Arts Centre, Aberystwyth
 10 February , Saturday
 Aberystwyth Arts Centre, Aberystwyth
 02 February , Friday
 Llyfrgell Genedlaethol Cymru | The National Library of Wales, Aberystwyth
 27 January , Saturday
 Rummers Bar, Aberystwyth
 23 January , Tuesday
 Aberystwyth Arts Centre, Aberystwyth
 20 February , Tuesday
 AradGoch, Aberystwyth
 11 February , Sunday
 Clarach Beach, Aberystwyth, Aberystwyth
 26 January , Friday
 St Michael's Church, Aberystwyth, Aberystwyth
 20 February , Tuesday
 Aberystwyth Arts Centre, Aberystwyth
 26 January , Friday
 Aberystwyth Arts Centre, Aberystwyth
 15 February , Thursday
 Plas Nanteos, Aberystwyth
 07 February , Wednesday
 Llyfrgell Genedlaethol Cymru | The National Library of Wales, Aberystwyth
 31 January , Wednesday
 Aberystwyth, United Kingdom, Aberystwyth
 08 February , Thursday
 Four Seasons Hotel, Aberystwyth
 17 February , Saturday
 Aberystwyth Arts Centre, Aberystwyth
 13 February , Tuesday
 Aberystwyth Arts Centre, Aberystwyth
 10 February , Saturday
 Aberystwyth Arts Centre, Aberystwyth
 01 February , Thursday
 The Cambria, Aberystwyth
 11 February , Sunday
 Cletwr, Machynlleth
 22 January , Monday
 Aberystwyth Arts Centre, Aberystwyth
 20 February , Tuesday
 The Cambria, Aberystwyth
 04 February , Sunday
 Cletwr, Machynlleth
 10 February , Saturday
 Amgueddfa Ceredigion Museum, Aberystwyth
 29 January , Monday
 Aberystwyth Arts Centre, Aberystwyth
 07 February , Wednesday
 Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales, Aberystwyth
 17 February , Saturday
 Talyllyn Railway, Tywyn
 11 February , Sunday
 Ponterwyd, Aberystwyth
 25 January , Thursday
 Amgueddfa Ceredigion Museum, Aberystwyth