Superteams 2018 (Dynion | Men's)

**PLEASE SCROLL FOR ENGLISH**

Os na wyddech chi'n barod, Superteams yw PRIF ddigwyddiad y flwyddyn. Fe'i cynhelir gan Undeb y Myfyrwyr, a bydd myfyrwyr yn trefnu eu hunain yn dimoedd o 10 er mwyn cystadlu mewn amryw enfawr o weithgareddau a chwaraeon dros y penwythnos. Paratowch eich hun ar gyfer tynnu

coes, chwys a llawer o fwd!

Bydd ein digwyddiadau'n amrywio o bêl-fasged i brofion blîp, pêl-droed i gwrs rhwystrau, felly dydy'r penwythnos hwn ddim yn addas i'r gwangalon. Hefyd, mae'n gyfle i'r rheiny sydd ddim yn ymwneud â chlybiau chwaraeon i ddangos eu medrau athletaidd. Mae'n bosib hyd yn oed cael eu sgowtio! Yr unig ofynion yw bod rhaid i chi fod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth ac yn fodlon gwneud unrhyw beth dros eich tîm… dim pwysedd felly!

Cewch wneud cais i gymryd rhan o 9am ar 26 Ionawr. Ydych chi’n ddigon dewr i wynebu’r her? Ewch i’n gwefan am ragor o wybodaeth www.umaber.co.uk/timaber/digwyddiadauallweddol/superteams/

---

If you don’t know, Superteams is THE must attend event of the year. Hosted by the Students’ Union, students organise themselves into teams of 10 and compete in a huge variety of activities and sports across the weekend. Prepare yourselves for banter, sweat and a lot of mud!

With events ranging from basketball to bleep test, football to obstacle courses, this weekend is most certainly not for the faint hearted. It is also an opportunity for those who aren’t involved with sports clubs to demonstrate their athletic abilities. Perhaps even get scouted! The only requirements are that you must be a current student at Aberystwyth University, you must have Team Aber Insurance, and you must be prepared to do anything for your team… No pressure!

Entry opens 9am on 26th January. Are you brave enough to face the challenge? See our website for further event information www.abersu.co.uk/teamaber/keyevents/superteams/

▼ Show More Information

Penglais, SY23 3DX
Aberystwyth
02 March , Friday 15:00

More Events Nearby

 28 April , Saturday
 Penglais School Council, Aberystwyth
 12 May , Saturday
 Aberystwyth University Students' Union, Aberystwyth
 01 May , Tuesday
 Why Not Bar & Lounge, Aberystwyth
 27 April , Friday
 Aberystwyth, United Kingdom, Aberystwyth
 28 April , Saturday
 Aberaeron, Aberaeron
 05 May , Saturday
 Devils Bridge, United Kingdom, Devils Bridge
 13 May , Sunday
 Ecodyfi, Machynlleth
 20 May , Sunday
 Aberystwyth, United Kingdom, Aberystwyth
 25 April , Wednesday
 Aberystwyth Arts Centre, Aberystwyth
 28 April , Saturday
 Aberystwyth Sports Centre, Aberystwyth
 05 May , Saturday
 White Swan Inn, Llanon, Llanon
 28 April , Saturday
 Ysgol Penglais School, Aberystwyth
 12 May , Saturday
 The Academy, Aberystwyth, Aberystwyth
 06 May , Sunday
 Owain Glyndŵr's Parliament House, Machynlleth, Machynlleth
 05 May , Saturday
 Machynlleth Comedy Festival, Machynlleth
 05 May , Saturday
 Sarah Cox - paper mache artist, Ilfracombe
 19 May , Saturday
 Honno Press, Aberystwyth
 06 May , Sunday
 Machynlleth Comedy Festival, Machynlleth
 28 April , Saturday
 Aberystwyth Arts Centre, Aberystwyth
 05 May , Saturday
 Machynlleth Comedy Festival, Machynlleth
 27 April , Friday
 Dyfi Osprey Project, Machynlleth
 12 May , Saturday
 MOMA Machynlleth, Machynlleth
 20 May , Sunday
 Cletwr, Machynlleth
 07 May , Monday
 Cletwr, Machynlleth
 04 May , Friday
 Machynlleth Comedy Festival, Machynlleth
 06 May , Sunday
 Machynlleth Comedy Festival, Machynlleth
 09 May , Wednesday
 Aberaeron Rugby Club, Aberaeron