Santa's Magical Steam Trains

Santa’s Magical Steam Trains
Every Weekend in December From 2nd - 24th December
including Friday 22nd December

See website for dates/times/prices/booking
Trains every 35 minutes starting at 10.00am last train 15.15pm.(Christmas Eve - last train departs 13.30pm)

Travel on our steam train to see Santa

Claus
Quality gift for every child
Bi-lingual Santa
Tot of sherry and mince pie for adults
Goodie Bag for children (1-15 yrs)
Live entertainment

DECEMBER Train DATES/Prices:
Adults/PRICE
2/3 December £11.50
9/10/16/17 & 22-23 December £12.50
24 December £15.75
Children
U12 Months - 2/3 December £5.00
U12 Months - 9/10/16/17 & 22-23 December £5.50
U12 Months - 24 December £6.50
Children 1-15 yrs - 2/3 December £9.50
Children 1-15 yrs - 9/10/16/17 & 22-23 December £10.50
Children 1-15 yrs - 24 December £12.75
Departure Times (all dates except Christmas Eve):
10.00, 10.35, 11.10, 11.45, 12.20, 12.55, 13.30, 14.05, 14.40, 15.15
Christmas Eve Departure Times: 10.00, 10.35, 11.10, 11.45, 12.20, 12.55, 13.30
The Gwili Railway can accept no liability for failure to operate advertised services or attractions. A diesel locomotive may have to be substituted for steam locomotive at short notice for operational reasons. Information correct at time of going to print.

Trên Stêm Hudolus Siôn Corn

Pob penwythnos ym mis Rhagfyr
2il - 24ain Rhagfyr, yn cynnwys
Gwener 22ain Rhagfyr
Gwybodaeth am ddyddiadau/amserau/prisiau/
archebu ar ein gwefan
Trenau pob 35 munud o 10.00yb i 15.15yp.
(Trên olaf am 13.30 ar Noswyl Nadolig)

Taith ar ein trên stêm i weld Siôn Corn
Anrheg o ansawdd i bob plenty
Siôn Corn dwyieithog
Gwydr o sieri a mins pei i oedolion
Cwdyn danteithion i blant
Adloniant byw

MIS RHAGFYR Trên DYDDIADAU/Prisiau:
Oedolion (16+)/PRIS
2/3 Rhagfyr £11.50
9/10/16/17 a 22-23 Rhagfyr £12.50
24 Rhagfyr £15.75
Plant
Dan 12 Mis - 2/32/3 Rhagfyr £5.00
Dan 12 Mis - 9/10/16/17 & 22-23 a 22-23 Rhagfyr £5.50
Dan 12 Mis - 24 Rhagfyr £6.50
Plan 1-15 mlwydd - 2/3 Rhagfyr £9.50
Plan 1-15 mlwydd - 9/10/16/17 a 22-23 Rhagfyr £10.50
Plan 1-15 mlwydd - 24 Rhagfyr £12.75
Amserau gadael (bob dydd ac eithrio Noswyl Nadolig):
10.00, 10.35, 11.10, 11.45, 12.20, 12.55, 13.30, 14.05, 14.40, 15.15
Amserau gadael Noswyl Nadolig: 10.00, 10.35, 11.10, 11.45, 12.20, 12.55, 13.30
Ni all Rheilffordd Gwili gymryd unrhyw gyfrifoldeb am fethu â rhedeg unrhyw wasanaeth neu atyniad a hysbysebir. Gall fod injan disel yn lle injan stêm ar fyr rybudd oherwydd rhesymau gweithredol. Gwybodaeth yn gywir ar adeg argraffu.

▼ Show More Information

Bronwydd Arms Railway Station, Bronwydd Arms, SA33 6HT
Carmarthen
09 December , Saturday 10:30

More Events Nearby

 25 February , Sunday
 The National Botanic Garden of Wales, Llanarthney
 17 March , Saturday
 Laser Station Carmarthen, Carmarthen
 10 March , Saturday
 The Thomas Arms Hotel, Llanelli
 03 March , Saturday
 Laser Station Carmarthen, Carmarthen
 28 February , Wednesday
 Llandeilo Civic Hall, Llandeilo
 02 March , Friday
 The Parrot, Carmarthen
 17 March , Saturday
 Brynllewelyn, Pencader
 17 March , Saturday
 The Hangout, Llandeilo
 04 March , Sunday
 Morfa Bay Adventure Wales, Pendine
 27 February , Tuesday
 St Peter's Church, Carmarthen, Carmarthen
 26 February , Monday
 Towy Works Ltd. Builders Merchant, Carmarthen
 17 March , Saturday
 Bunch Of Grapes, Newcastle Emlyn
 11 March , Sunday
 The Parrot, Carmarthen
 07 March , Wednesday
 Theatr Y Ffwrnes, Llanelli
 10 March , Saturday
 Carmarthen, United Kingdom, Carmarthen
 20 March , Tuesday
 Angel Inn Llandeilo, Llandeilo
 28 February , Wednesday
 Ivy Bush Royal Hotel, Carmarthen
 17 March , Saturday
 Stagecoach Performing Arts Carmarthen, Carmarthen
 03 March , Saturday
 Pethau Da - Cafe/ Bwyty, Carmarthen
 09 March , Friday
 Llety Cynin, Saint Clears
 21 March , Wednesday
 Carmarthen Town Football Club, Carmarthen
 10 March , Saturday
 St Peter's Church, Carmarthen, Carmarthen
 03 March , Saturday
 The Cawdor, Llandeilo, Llandeilo
 07 March , Wednesday
 Llandeilo Dental Practice, Llandeilo
 16 March , Friday
 Amman Valley Comprehensive, Ammanford
 03 March , Saturday
 Burry Port and Pembrey Royal British Legion Club, Llanelli
 17 March , Saturday
 Beacons Equestrian, Ammanford
 27 February , Tuesday
 Halliwell at Venue Wales, Carmarthen
 03 March , Saturday
 Winnie's at No.11, Newcastle Emlyn
 09 March , Friday
 The Miners', Ammanford
 03 March , Saturday
 Ammanford Cricket Club, Ammanford
 27 February , Tuesday
 Carmarthen Leisure Centre, Carmarthen
 02 March , Friday
 Llangathen Temperance Hall, Dryslwyn
 16 March , Friday
 Whitland Sports and Social Club, Whitland
 03 March , Saturday
 Games Workshop: Carmarthen, Carmarthen