Santa's Magical Steam Trains

Santa’s Magical Steam Trains
Every Weekend in December From 2nd - 24th December
including Friday 22nd December

See website for dates/times/prices/booking
Trains every 35 minutes starting at 10.00am last train 15.15pm.(Christmas Eve - last train departs 13.30pm)

Travel on our steam train to see Santa

Claus
Quality gift for every child
Bi-lingual Santa
Tot of sherry and mince pie for adults
Goodie Bag for children (1-15 yrs)
Live entertainment

DECEMBER Train DATES/Prices:
Adults/PRICE
2/3 December £11.50
9/10/16/17 & 22-23 December £12.50
24 December £15.75
Children
U12 Months - 2/3 December £5.00
U12 Months - 9/10/16/17 & 22-23 December £5.50
U12 Months - 24 December £6.50
Children 1-15 yrs - 2/3 December £9.50
Children 1-15 yrs - 9/10/16/17 & 22-23 December £10.50
Children 1-15 yrs - 24 December £12.75
Departure Times (all dates except Christmas Eve):
10.00, 10.35, 11.10, 11.45, 12.20, 12.55, 13.30, 14.05, 14.40, 15.15
Christmas Eve Departure Times: 10.00, 10.35, 11.10, 11.45, 12.20, 12.55, 13.30
The Gwili Railway can accept no liability for failure to operate advertised services or attractions. A diesel locomotive may have to be substituted for steam locomotive at short notice for operational reasons. Information correct at time of going to print.

Trên Stêm Hudolus Siôn Corn

Pob penwythnos ym mis Rhagfyr
2il - 24ain Rhagfyr, yn cynnwys
Gwener 22ain Rhagfyr
Gwybodaeth am ddyddiadau/amserau/prisiau/
archebu ar ein gwefan
Trenau pob 35 munud o 10.00yb i 15.15yp.
(Trên olaf am 13.30 ar Noswyl Nadolig)

Taith ar ein trên stêm i weld Siôn Corn
Anrheg o ansawdd i bob plenty
Siôn Corn dwyieithog
Gwydr o sieri a mins pei i oedolion
Cwdyn danteithion i blant
Adloniant byw

MIS RHAGFYR Trên DYDDIADAU/Prisiau:
Oedolion (16+)/PRIS
2/3 Rhagfyr £11.50
9/10/16/17 a 22-23 Rhagfyr £12.50
24 Rhagfyr £15.75
Plant
Dan 12 Mis - 2/32/3 Rhagfyr £5.00
Dan 12 Mis - 9/10/16/17 & 22-23 a 22-23 Rhagfyr £5.50
Dan 12 Mis - 24 Rhagfyr £6.50
Plan 1-15 mlwydd - 2/3 Rhagfyr £9.50
Plan 1-15 mlwydd - 9/10/16/17 a 22-23 Rhagfyr £10.50
Plan 1-15 mlwydd - 24 Rhagfyr £12.75
Amserau gadael (bob dydd ac eithrio Noswyl Nadolig):
10.00, 10.35, 11.10, 11.45, 12.20, 12.55, 13.30, 14.05, 14.40, 15.15
Amserau gadael Noswyl Nadolig: 10.00, 10.35, 11.10, 11.45, 12.20, 12.55, 13.30
Ni all Rheilffordd Gwili gymryd unrhyw gyfrifoldeb am fethu â rhedeg unrhyw wasanaeth neu atyniad a hysbysebir. Gall fod injan disel yn lle injan stêm ar fyr rybudd oherwydd rhesymau gweithredol. Gwybodaeth yn gywir ar adeg argraffu.

▼ Show More Information


Bronwydd Arms
02 December , Saturday 10:00

More Events Nearby

 09 December , Saturday
 Gwili Steam Railway, Carmarthen
 01 December , Friday
 Aberglasney Gardens, Llangathen
 24 November , Friday
 St. Catherine's Walk / Rhodfa Santes Catrin, Carmarthen
 02 December , Saturday
 Laser Station Carmarthen, Carmarthen
 17 December , Sunday
 Parc Y Bocs Farm Shop, Kidwelly
 24 November , Friday
 Carmarthen Castle, Carmarthen
 24 November , Friday
 Clwb Rygbi Castell Newydd Emlyn, Newcastle Emlyn
 25 November , Saturday
 NT Dinefwr, Llandeilo
 01 December , Friday
 Memorial Hall Burry Port, Burry Port
 25 November , Saturday
 The Masons Arms Llanelli, Llanelli
 26 November , Sunday
 Y Neuadd, Cefneithin
 24 November , Friday
 Golden Lion Hotel Carmarthen, Carmarthen
 08 December , Friday
 Laser Station Carmarthen, Carmarthen
 22 December , Friday
 Laser Station Carmarthen, Carmarthen
 30 November , Thursday
 Queen Elizabeth High School, Carmarthen, Carmarthen
 26 November , Sunday
 Autosmart Swansea / Ammanford, Ammanford
 03 December , Sunday
 Pembrey Country Park, Pembrey
 25 November , Saturday
 Carmarthen - Merlin's Magical Destination, Carmarthen
 24 November , Friday
 NT Dinefwr, Llandeilo
 03 December , Sunday
 Merlins Walk Shopping Centre, Carmarthen, Carmarthen
 24 November , Friday
 NT Dinefwr, Llandeilo
 25 November , Saturday
 Ysgol Gymunedol Cae'r Felin Community school, Pencader
 25 November , Saturday
 The Parrot, Carmarthen
 25 November , Saturday
 St Peter's Church, Carmarthen, Carmarthen
 10 December , Sunday
 Johnstown, Carmarthenshire,
 09 December , Saturday
 The National Botanic Garden of Wales, Llanarthney
 10 December , Sunday
 St Peter's Church, Carmarthen, Carmarthen
 16 December , Saturday
 Richmond Park (Carmarthen), Skegness
 02 December , Saturday
 St. Catherine's Walk / Rhodfa Santes Catrin, Carmarthen
 17 December , Sunday
 Merlins Walk Shopping Centre, Carmarthen, Carmarthen
 08 December , Friday
 The Miners', Ammanford
 07 December , Thursday
 Queen Elizabeth High School, Carmarthen, Carmarthen
 17 December , Sunday
 Kidwelly Rugby Club, Kidwelly
 22 December , Friday
 NT Dinefwr, Llandeilo
 01 December , Friday
 The Parrot, Carmarthen
 25 November , Saturday
 St. Catherine's Walk / Rhodfa Santes Catrin, Carmarthen