Santa's Magical Steam Trains

Santa’s Magical Steam Trains
Every Weekend in December From 2nd - 24th December
including Friday 22nd December

See website for dates/times/prices/booking
Trains every 35 minutes starting at 10.00am last train 15.15pm.(Christmas Eve - last train departs 13.30pm)

Travel on our steam train to see Santa

Claus
Quality gift for every child
Bi-lingual Santa
Tot of sherry and mince pie for adults
Goodie Bag for children (1-15 yrs)
Live entertainment

DECEMBER Train DATES/Prices:
Adults/PRICE
2/3 December £11.50
9/10/16/17 & 22-23 December £12.50
24 December £15.75
Children
U12 Months - 2/3 December £5.00
U12 Months - 9/10/16/17 & 22-23 December £5.50
U12 Months - 24 December £6.50
Children 1-15 yrs - 2/3 December £9.50
Children 1-15 yrs - 9/10/16/17 & 22-23 December £10.50
Children 1-15 yrs - 24 December £12.75
Departure Times (all dates except Christmas Eve):
10.00, 10.35, 11.10, 11.45, 12.20, 12.55, 13.30, 14.05, 14.40, 15.15
Christmas Eve Departure Times: 10.00, 10.35, 11.10, 11.45, 12.20, 12.55, 13.30
The Gwili Railway can accept no liability for failure to operate advertised services or attractions. A diesel locomotive may have to be substituted for steam locomotive at short notice for operational reasons. Information correct at time of going to print.

Trên Stêm Hudolus Siôn Corn

Pob penwythnos ym mis Rhagfyr
2il - 24ain Rhagfyr, yn cynnwys
Gwener 22ain Rhagfyr
Gwybodaeth am ddyddiadau/amserau/prisiau/
archebu ar ein gwefan
Trenau pob 35 munud o 10.00yb i 15.15yp.
(Trên olaf am 13.30 ar Noswyl Nadolig)

Taith ar ein trên stêm i weld Siôn Corn
Anrheg o ansawdd i bob plenty
Siôn Corn dwyieithog
Gwydr o sieri a mins pei i oedolion
Cwdyn danteithion i blant
Adloniant byw

MIS RHAGFYR Trên DYDDIADAU/Prisiau:
Oedolion (16+)/PRIS
2/3 Rhagfyr £11.50
9/10/16/17 a 22-23 Rhagfyr £12.50
24 Rhagfyr £15.75
Plant
Dan 12 Mis - 2/32/3 Rhagfyr £5.00
Dan 12 Mis - 9/10/16/17 & 22-23 a 22-23 Rhagfyr £5.50
Dan 12 Mis - 24 Rhagfyr £6.50
Plan 1-15 mlwydd - 2/3 Rhagfyr £9.50
Plan 1-15 mlwydd - 9/10/16/17 a 22-23 Rhagfyr £10.50
Plan 1-15 mlwydd - 24 Rhagfyr £12.75
Amserau gadael (bob dydd ac eithrio Noswyl Nadolig):
10.00, 10.35, 11.10, 11.45, 12.20, 12.55, 13.30, 14.05, 14.40, 15.15
Amserau gadael Noswyl Nadolig: 10.00, 10.35, 11.10, 11.45, 12.20, 12.55, 13.30
Ni all Rheilffordd Gwili gymryd unrhyw gyfrifoldeb am fethu â rhedeg unrhyw wasanaeth neu atyniad a hysbysebir. Gall fod injan disel yn lle injan stêm ar fyr rybudd oherwydd rhesymau gweithredol. Gwybodaeth yn gywir ar adeg argraffu.

▼ Show More Information


Bronwydd Arms
02 December , Saturday 10:00

More Events Nearby

 07 July , Saturday
 Pembrey Country Park, Pembrey
 23 June , Saturday
 Festival Fields, Millennium Coastal Park, Llanelli, Llanelli
 12 July , Thursday
 The Lyric, Carmarthen
 01 July , Sunday
 SCM Remaps, Cross Hands
 23 June , Saturday
 NT Dinefwr, Llandeilo
 24 June , Sunday
 Ferryside, United Kingdom, Ferryside
 13 July , Friday
 The Rock Project Carmarthen, Carmarthen
 07 July , Saturday
 Newcastle Emlyn King George V Playing Fields, Newcastle Emlyn
 23 June , Saturday
 Selwyn Samuel Centre, Llanelli
 07 July , Saturday
 Cothi Bridge Show Ground, Carmarthen
 24 June , Sunday
 Stradey Park Hotel and Spa, Llanelli
 23 June , Saturday
 Carmarthen Velodrome - Felodrom Caerfyrddin, Caerfyrddin
 06 July , Friday
 The New Selwyn Samuels EVENT ARENA 077296 55114, Llanelli
 08 July , Sunday
 Carmarthen Golf Club, Carmarthen
 15 July , Sunday
 Gwili Steam Railway, Bronwydd Arms
 22 June , Friday
 The New Selwyn Samuels EVENT ARENA 077296 55114, Llanelli
 24 June , Sunday
 Pembrey Circuit, Llanelli
 02 July , Monday
 Bro Myrddin Indoor Bowling Centre, Carmarthen
 03 July , Tuesday
 University of Wales Trinity Saint David, Carmarthen
 30 June , Saturday
 University of Wales Trinity Saint David, Carmarthen
 14 July , Saturday
 Pembrey Circuit, Llanelli
 23 June , Saturday
 The New Selwyn Samuels EVENT ARENA 077296 55114, Llanelli
 23 June , Saturday
 Pembrey Circuit, Llanelli
 13 July , Friday
 Ffos Las Racecourse, Trimsaran
 23 June , Saturday
 Carmarthen Leisure Centre, Carmarthen
 28 June , Thursday
 Senate Grand Prix, Newchapel
 22 June , Friday
 The New Selwyn Samuels EVENT ARENA 077296 55114, Llanelli
 30 June , Saturday
 Tumble Hall, Llanelli
 21 June , Thursday
 Ffos Las Racecourse, Kidwelly
 30 June , Saturday
 Pembrey Circuit, Llanelli
 13 July , Friday
 Newcastle Emlyn, United Kingdom, Newcastle Emlyn
 21 June , Thursday
 The Warren, Carmarthen
 28 June , Thursday
 Theatrau Sir Gar, Llanelli