Parêd Gŵyl Dewi Hwlffordd / Haverfordwest St.David's Day Parade

Dewch i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda ni ar Fawrth y 1af, 2018 wrth ymuno â Parêd Gŵyl Dewi Hwlffordd. Byddwn yn ymgasglu i ddechrau'r parêd wrth ymyl Canolfan Ddysgu Gymunedol Hwlffordd am 9:30. Am 10 o'r gloch byddwn yn dechrau'r parêd gyda Samba Doc yn arwain ysgolion, grwpiau a'r cyhoedd ar hyd strydoedd

Hwlffordd. Bydd y parêd yn gorffen wrth ymyl Neuadd y Sir lle bydd cyfle i chi ymuno â jambori awyr agored.


Come and celebrate St.David’s day with us on March the 1st, 2018 by joining Haverfordwest’s St.David’s Day Parade. Make your way to the Community Learning Centre by 9:30. At 10 o’clock, Samba Doc will kick off the parade and lead schools, groups and the public through the streets of Haverfordwest. The parade will finish beside County Hall where you can join an open air jamboree.

▼ Show More Information


Haverfordwest
01 March , Thursday 09:30

More Events Nearby