Noson Elusennol Côr Meibion Llangwm Charity Night

Ar nos Sadwrn, Tachwedd 25ain, bydd Côr Meibion Llangwm yn trefnu cyngerdd elusenol ym Mhlas Isaf, Corwen dan arweiniad Dilwyn Morgan. Bydd holl elw’r noson yn cael ei gyfrannu i elusennau o ddewis Elgan a Lowri Ellis, Growine, Glasfryn. Cafodd eu mab, Morgan sydd yn 3oed ei daro’n wael iawn ym mis

Mai a’i gludo i ysbyty blant Alder Hey gyda’r ambiwlans awyr. Bu Morgan yn yr ysbyty am bum mis ac mae adref ar hyn o bryd.

Mae’r teulu’n dymuno cyfrannu’r arian a gesglir o’r cyngerdd i’r canlynol: Ymatebwyr Cyntaf Uwchaled
Ambiwlans Awyr Gogledd Cymru
Ysbyty Alder Hey
Tŷ Ronald McDonald, Alder Hey

Mae Côr Meibion Llangwm yn gofyn yn garedig i gwmniau lleol a chenedlaethol i gefnogi’r ymdrech trwy noddi’r digwyddiad er mwyn ceisio codi arian sylweddol. Byddem yn ddiolchgar o dderbyn unrhyw gyfraniad.


On Saturday, 25 November, Côr Meibion Llangwm will host a charity concert at Plas Isaf, Corwen conducted by Dilwyn Morgan. All proceeds from the evening will be donated to charities chosen by Elgan and Lowri Ellis, Growine, Glasfryn. Their 3 year old son, Morgan was struck down by a serious illness in May and was taken to Alder Hey children’s hospital by air ambulance. Morgan was in hospital for five months and is currently back home.

It is the family’s wish that all money raised through this event will be donated to the following:
Uwchaled First Responders
North Wales Air Ambuance
Alder Hey Children’s Hospital
Ronald McDonald House, Alder Hey

Côr Meibion Llangwm are asking local and national businesses to support our efforts by sponsoring the event and our aim to raise a substantial ammount of money. We would be grateful of any contribution.

Os y medrwch ein helpu gallwch anfon eich cyfraniad i:-
If you are able to help, please send any donations to:-
P Ellis, Ty’r Ale, Cefn Brith LL21 9TS (sieciau’n daladwy i /cheques payable to Côr Meibion Llangwm).

Diolch

▼ Show More Information

, LL21
Corwen
25 November , Saturday 20:00

More Events Nearby

 23 June , Saturday
 Clwb Moduro Bala Motor Club, Bala
 30 June , Saturday
 Llanrhaiadr-Ym-Mochnant, United Kingdom, Llanrhaiadr-ym-Mochnant
 23 June , Saturday
 Neuadd Buddug, Bala
 08 July , Sunday
 Llangollen International Musical Eisteddfod, Llangollen
 08 July , Sunday
 Llangollen International Musical Eisteddfod, Llangollen
 23 June , Saturday
 Ruthin Gaol - Carchar Rhuthun, Ruthin
 04 July , Wednesday
 Canolfan Hamdden Rhuthun - Ruthin Leisure Centre, Ruthin
 07 July , Saturday
 Stiwt, Rhosllanerchrugog
 04 July , Wednesday
 Llangollen International Musical Eisteddfod, Llangollen
 08 July , Sunday
 Bala, United Kingdom, Bala
 06 July , Friday
 Llangollen, United Kingdom, Llangollen
 07 July , Saturday
 Llangollen International Musical Eisteddfod, Llangollen
 23 June , Saturday
 Chirk Castle, Wrexham
 24 June , Sunday
 Ponderosa Cafe, Llangollen
 13 July , Friday
 Denbigh, United Kingdom, Denbigh
 23 June , Saturday
 Clwb Rygbi Dinbych/Denbigh Rugby Club, Denbigh
 29 June , Friday
 Plas Madoc Leisure Centre, Wrexham
 08 July , Sunday
 Bala, United Kingdom, Bala
 14 July , Saturday
 Star Inn Llangollen, Llangollen
 21 July , Saturday
 Ruthin Castle Hotel & Spa, Ruthin
 23 June , Saturday
 The National White Water Centre - Canolfan Dŵr Gwyn Genedlaethol, Frongoch
 23 June , Saturday
 Ruthin Castle Hotel & Spa, Ruthin
 15 July , Sunday
 Lyons Woodlands Hall, Ruthin
 10 July , Tuesday
 Drovers Arms, Rhewl, Denbighshire County
 09 July , Monday
 Kingswood Colomendy Centre, Mold, Flintshire County
 23 June , Saturday
 TnR Coaching, Chirk
 23 June , Saturday
 The Sun Inn., Rhosllanerchrugog