Noson Elusennol Côr Meibion Llangwm Charity Night

Ar nos Sadwrn, Tachwedd 25ain, bydd Côr Meibion Llangwm yn trefnu cyngerdd elusenol ym Mhlas Isaf, Corwen dan arweiniad Dilwyn Morgan. Bydd holl elw’r noson yn cael ei gyfrannu i elusennau o ddewis Elgan a Lowri Ellis, Growine, Glasfryn. Cafodd eu mab, Morgan sydd yn 3oed ei daro’n wael iawn ym mis

Mai a’i gludo i ysbyty blant Alder Hey gyda’r ambiwlans awyr. Bu Morgan yn yr ysbyty am bum mis ac mae adref ar hyn o bryd.

Mae’r teulu’n dymuno cyfrannu’r arian a gesglir o’r cyngerdd i’r canlynol: Ymatebwyr Cyntaf Uwchaled
Ambiwlans Awyr Gogledd Cymru
Ysbyty Alder Hey
Tŷ Ronald McDonald, Alder Hey

Mae Côr Meibion Llangwm yn gofyn yn garedig i gwmniau lleol a chenedlaethol i gefnogi’r ymdrech trwy noddi’r digwyddiad er mwyn ceisio codi arian sylweddol. Byddem yn ddiolchgar o dderbyn unrhyw gyfraniad.


On Saturday, 25 November, Côr Meibion Llangwm will host a charity concert at Plas Isaf, Corwen conducted by Dilwyn Morgan. All proceeds from the evening will be donated to charities chosen by Elgan and Lowri Ellis, Growine, Glasfryn. Their 3 year old son, Morgan was struck down by a serious illness in May and was taken to Alder Hey children’s hospital by air ambulance. Morgan was in hospital for five months and is currently back home.

It is the family’s wish that all money raised through this event will be donated to the following:
Uwchaled First Responders
North Wales Air Ambuance
Alder Hey Children’s Hospital
Ronald McDonald House, Alder Hey

Côr Meibion Llangwm are asking local and national businesses to support our efforts by sponsoring the event and our aim to raise a substantial ammount of money. We would be grateful of any contribution.

Os y medrwch ein helpu gallwch anfon eich cyfraniad i:-
If you are able to help, please send any donations to:-
P Ellis, Ty’r Ale, Cefn Brith LL21 9TS (sieciau’n daladwy i /cheques payable to Côr Meibion Llangwm).

Diolch

▼ Show More Information

, LL21
Corwen
25 November , Saturday 20:00

More Events Nearby

 03 March , Saturday
 Neuadd Buddug, Bala
 25 February , Sunday
 Chirk Castle, Wrexham
 04 March , Sunday
 Ponderosa Cafe, Llangollen
 03 March , Saturday
 Wern Ddu Quarry, Gwyddelwern
 18 March , Sunday
 The Tyn Y Capel at Minera, Wrexham
 03 March , Saturday
 Ponderosa Cafe, Llangollen
 11 March , Sunday
 The Riverside Chocolate House, Pentre-Foelas
 04 March , Sunday
 Moelfre Hall Finish Field,
 18 March , Sunday
 Bala Adventure and Watersports, Bala
 18 March , Sunday
 Denbigh Golf Club, Milton Keynes
 25 February , Sunday
 Ruthin Leisure Centre, Ruthin
 04 March , Sunday
 RAFA Club Llangollen, Llangollen
 09 March , Friday
 BACE Fitness - Denbigh, Ruthin & Surrounding Areas,
 16 March , Friday
 Quinta Hall, Oswestry
 10 March , Saturday
 Golden Lion, Llandyrnog
 10 March , Saturday
 Sun Inn Llangollen, Llangollen
 16 March , Friday
 Chirk Castle & Gardens, Wrexham
 17 March , Saturday
 Pafiliwn Llangollen Pavilion, Llangollen
 04 March , Sunday
 Berry Hill RFC - Forest of Dean, Coleford
 10 March , Saturday
 Ladrhyn Bexx Sound Healer, London
 25 February , Sunday
 Ruthin Castle Hotel & Spa, Ruthin
 11 March , Sunday
 Llangollen Railway, Llangollen
 07 March , Wednesday
 Denbigh Tennis Club / Clwb Tenis Dinbych, Denbigh
 13 March , Tuesday
 Pafiliwn Llangollen Pavilion, Llangollen
 06 March , Tuesday
 Canolfan Ceiriog, Llansantffraid Glyn Ceiriog
 09 March , Friday
 Devine Club Class, Denbigh
 09 March , Friday
 Devine Club Class, Denbigh
 09 March , Friday
 Llangollen Town Hall, Llangollen
 04 March , Sunday
 Ye Olde Bulls Head, Bala
 03 March , Saturday
 The Boathouse at Chirk, Wrexham
 05 March , Monday
 Llangollen Outdoors, Llangollen
 14 March , Wednesday
 Fox & Hounds, Ruthin
 03 March , Saturday
 TnR Coaching, Chirk
 10 March , Saturday
 The Last Inn, Hengoed
 07 March , Wednesday
 The Boathouse at Chirk, Wrexham