Noson Elusennol Côr Meibion Llangwm Charity Night

Ar nos Sadwrn, Tachwedd 25ain, bydd Côr Meibion Llangwm yn trefnu cyngerdd elusenol ym Mhlas Isaf, Corwen dan arweiniad Dilwyn Morgan. Bydd holl elw’r noson yn cael ei gyfrannu i elusennau o ddewis Elgan a Lowri Ellis, Growine, Glasfryn. Cafodd eu mab, Morgan sydd yn 3oed ei daro’n wael iawn ym mis

Mai a’i gludo i ysbyty blant Alder Hey gyda’r ambiwlans awyr. Bu Morgan yn yr ysbyty am bum mis ac mae adref ar hyn o bryd.

Mae’r teulu’n dymuno cyfrannu’r arian a gesglir o’r cyngerdd i’r canlynol: Ymatebwyr Cyntaf Uwchaled
Ambiwlans Awyr Gogledd Cymru
Ysbyty Alder Hey
Tŷ Ronald McDonald, Alder Hey

Mae Côr Meibion Llangwm yn gofyn yn garedig i gwmniau lleol a chenedlaethol i gefnogi’r ymdrech trwy noddi’r digwyddiad er mwyn ceisio codi arian sylweddol. Byddem yn ddiolchgar o dderbyn unrhyw gyfraniad.


On Saturday, 25 November, Côr Meibion Llangwm will host a charity concert at Plas Isaf, Corwen conducted by Dilwyn Morgan. All proceeds from the evening will be donated to charities chosen by Elgan and Lowri Ellis, Growine, Glasfryn. Their 3 year old son, Morgan was struck down by a serious illness in May and was taken to Alder Hey children’s hospital by air ambulance. Morgan was in hospital for five months and is currently back home.

It is the family’s wish that all money raised through this event will be donated to the following:
Uwchaled First Responders
North Wales Air Ambuance
Alder Hey Children’s Hospital
Ronald McDonald House, Alder Hey

Côr Meibion Llangwm are asking local and national businesses to support our efforts by sponsoring the event and our aim to raise a substantial ammount of money. We would be grateful of any contribution.

Os y medrwch ein helpu gallwch anfon eich cyfraniad i:-
If you are able to help, please send any donations to:-
P Ellis, Ty’r Ale, Cefn Brith LL21 9TS (sieciau’n daladwy i /cheques payable to Côr Meibion Llangwm).

Diolch

▼ Show More Information

, LL21
Corwen
25 November , Saturday 20:00

More Events Nearby