Mold Santa Dash

Join Mold Town Council’s Santa Dash around the town on Sunday 10th December, race starts from Earl Road at 11.00am.
Emma Knox Jones from Elite Dance & Fitness Studios will once again be taking our Santa's through a Great Santa Warm Up at 10.30am on the Daniel Owen Square

The Mold Santa Dash is open

to all ages & abilities and will cover a 1.4 mile / 2.25km circular route around the town, so why not join in the fun, you can run or walk the route.

Entry fee ONLY £10.00 per person, entrance fee includes a Santa Suit (adult size, one size only). Children under 12 years are free to enter (no suit provided). Everyone taking part, including children need to be registered. All proceeds from the entrance fee will go to the Mayor’s Fundraising Appeal in support of the Bailey Hill restoration
Please request an entry form to register, via email:
supportofficer@moldtowncouncil.org.uk or telephone: 01352 758532 or download from www.moldtowncouncil.org.uk Events Diary http://www.moldtowncouncil.org.uk/Mold-TC/Santa_Dash__11781.aspx

Ymunwch â Ras Siôn Corn Cyngor Tref yr Wyddgrug o gwmpas
y dref ar Ddydd Sul 10eg Rhagfyr, sy’n cychwyn o Ffordd yr Iarll
am 11.00yb. Hefyd bydd Ymbaratoi Mawr Siôn Corn am 10.30yb
ar Sgwâr Daniel Owen.

Mae Ras Siôn Corn yr Wyddgrug yn agored i bob oed a bydd yn daith gylch 1.4 milltir / 2.25km o gwmpas y dref. Beth am ymuno yn yr hwyl? gallwch redeg neu gerdded y llwybr.

Tâl cystadlu £10.00 yr un a bydd cynigwyr yn cael Siwt Siôn Corn (maint oedolyn, un maint yn unig). Am ddim i blant dan 12 oed (ni fydd siwt ar gael iddynt). Rhaid i bawb sy’n cymryd rhan gofrestru, gan gynnwys plant. Bydd yr holl dderbyniadau o’r tâl mynediad yn mynd at Apêl y Maer i Godi Arian at Waith Adfer Bryn y Beili.

Gofynnwch am ffurflen gais trwy e-bost: supportofficer@moldtowncouncil.org.uk
neu ffoniwch: 01352 758532
www.moldtowncouncil.org.uk Dyddiadur_Digwyddiadau

▼ Show More Information

, CH7 1
Mold
10 December , Sunday 10:30

More Events Nearby

 17 December , Monday
 University of Chester, Chester
 29 December , Saturday
 Whitby Sports & Social Club, Ellesmere Port
 19 December , Wednesday
 Lever club port sunlight, Port Sunlight
 22 December , Saturday
 Centenary Club Wrexham, Wrexham
 16 December , Sunday
 Wrexham Waterworld, Wrexham
 28 December , Friday
 Plas Madoc Leisure Centre, Wrexham
 31 December , Monday
 Barrow Community Social Club, Chester
 26 December , Wednesday
 The White Lion, Buckley
 22 December , Saturday
 Saith Seren Wrexham, Wrexham
 31 December , Monday
 Eastham Ferry Hotel, Eastham
 29 December , Saturday
 Llangollen, United Kingdom, Llangollen
 22 December , Saturday
 Cock and Pullet, Birkenhead
 21 December , Friday
 Ellesmere Port Civic Hall, Ellesmere Port
 03 January , Thursday
 Body Positive Cheshire & North Wales, Chester