Llanelli Open Day | Diwrnod Agored yn Llanelli

Drop in to talk to us and find out about our undergraduate courses and qualifications starting in October 2018.
You may have questions about how studying with us will work for you. Come along for an informal and individual chat with one of our tutors and/or Student Advisers to discuss your study aims

and our range of qualifications. We can tell you more about how OU learning works and how we can support you with your study.

We can also help explain funding support, finance and payment options and talk through your first steps towards registering with us.

There’s no need to make an appointment, just drop in.

Please note: If you are a current OU student and need advice the best option for you is to visit www.open.ac.uk/studenthome where the appropriate contact details for your Student Support Team are displayed.

Galwch i mewn am sgwrs ac i gael gwybodaeth am ein cyrsiau a’n cymwysterau israddedig sy’n dechrau ym mis Hydref 2018.

Efallai bod gennych gwestiynau am sut fyddai astudio gyda ni’n gweithio i chi. Dewch draw am sgwrs anffurfiol ac unigol gydag un o’n tiwtoriaid a/neu Gynghorwyr Myfyrwyr i drafod eich amcanion astudio a’n dewis o gymwysterau. Gallwn esbonio sut mae astudio gyda’r Brifysgol Agored yn gweithio a sut allwn ni eich cefnogi gyda’ch astudiaethau.

Yn ogystal, gallwn roi gwybodaeth i chi am gefnogaeth ariannol, cyllid ac opsiynau talu, a’ch arwain drwy’r camau cyntaf sydd angen i chi eu cymryd er mwyn cofrestru â ni.

Nid oes angen gwneud apwyntiad, dim ond galw heibio.

Noder: Os ydych yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored ar hyn o bryd a’ch bod angen cymorth, yr opsiwn gorau i chi yw ymweld â www.open.ac.uk/studenthome lle gallwch weld y manylion cyswllt priodol ar gyfer eich Tîm Cefnogi Myfyrwyr.

▼ Show More Information

Vaughan Street, SA15 3AS
Llanelli
18 May , Friday 10:00

More Events Nearby

 05 August , Sunday
 Liberty Stadium, Swansea
 14 August , Tuesday
 Gorse Avenue Community Centre, Swansea, Swansea City and County
 11 August , Saturday
 Burry Port Harbour, Llanelli
 24 July , Tuesday
 Swansea Grand Theatre, Swansea
 27 July , Friday
 Gower Chillis, Swansea
 28 July , Saturday
 Parc Y Mynydd Mawr, Tumble
 27 July , Friday
 Sin City Swansea, Swansea
 04 August , Saturday
 Neath Sports Centre, Neath
 12 August , Sunday
 County Cycles, Cross Hands
 28 July , Saturday
 Tough Runner UK, Swansea
 27 July , Friday
 Tankey Lake Livery Yard, Swansea
 05 August , Sunday
 Gorseinon, United Kingdom, Gorseinon
 28 July , Saturday
 Pembrey Country Park, Pembrey
 29 July , Sunday
 Burry Port Harbour, Llanelli
 21 July , Saturday
 Morriston Memorial Hall, Swansea
 05 August , Sunday
 Clydach Riding Club Show Field, Swansea
 21 July , Saturday
 Colliers Arms Skewen, Neath
 12 August , Sunday
 The Merlin Cycle Ride, Llanelli
 04 August , Saturday
 Kings Head, Gower, Swansea
 21 July , Saturday
 Llandeilo, United Kingdom, Llandeilo
 20 July , Friday
 Sin City Swansea, Swansea
 04 August , Saturday
 Welsh Open Water Estuary Swim, Ferryside
 27 July , Friday
 The Lyric, Carmarthen
 03 August , Friday
 The New Selwyn Samuels EVENT ARENA 077296 55114, Llanelli
 11 August , Saturday
 Aberglasney Gardens, Llangathen
 28 July , Saturday
 Furnace Community Hall, Llanelli
 28 July , Saturday
 The New Selwyn Samuels EVENT ARENA 077296 55114, Llanelli
 07 August , Tuesday
 University of Wales Trinity Saint David, Carmarthen
 28 July , Saturday
 Pembrey Country Park, Pembrey
 27 July , Friday
 Best Western Diplomat Hotel, Wales, Llanelli
 03 August , Friday
 The Dragon Hotel, Swansea
 20 July , Friday
 St. Catherine's Walk / Rhodfa Santes Catrin, Carmarthen
 04 August , Saturday
 St. Peter's Civic Hall, Carmarthen
 25 July , Wednesday
 Off Road Pyrenees, Pembrey
 20 July , Friday
 Greyhound Gower, Swansea