Gorymdaith y ddraig / Dragons parade 2018

Gorymdaith y Ddraig / Dragons parade 2018
Annual Dragon Parade
Saturday 3 March 2018
11am
Join over 150 Pembrokeshire school children and Residential
Care Group members, as they parade through the city.
With 948 Squadron Air Corps Training band providing the
beat, the Dragons would love to hear you cheer

them on!
Parade route:
The parade will leave
Oriel y Parc courtyard
at 11am and head onto
the High Street, it will
travel around the Cross
Square and then back up
onto the High Street,
reaching Oriel y Parc at
approximately 11.20am.
Oriel y Parc, St.Davids/Tyddewi
Dydd Sadwrn 3 Mawrth 2018
11am
Ymunwch â dros 150 o blant ysgol Sir Benfro ac aelodau Gr ˆ wp
Gofal Preswyl, wrth iddyn nhw orymdeithio trwy’r ddinas.
Gyda band Hyfforddi Sgwadron Corfflu Awyr 948 yn darparu’r curiad,
bydda’r Dreigiau wrth eu bodd i’ch clywed yn gweiddi’ch cefnogaeth!
Llwybr yr orymdaith:
Bydd yr orymdaith yn
gadael clos Oriel y Parc
am 11am ac yn mynd
i gyfeiriad y Stryd Fawr,
bydd yn teithio o gwmpas
Sgwâr y Groes ac yna yn
ôl i fyny’r Stryd Fawr, gan
gyrraedd Oriel y Parc
tua 11.20am.

▼ Show More Information

St Davids, SA62 6NW
Saint David's
03 March , Saturday 11:00

More Events Nearby