Ffair Nadolig Cylch Meithrin Pencader

Dewch i ymuno a ni yn ein Ffair Nadolig

I ddechrau am 10yb - 2yp yn Ysgol Cae'r Felin Pencader

Mynediad i oedolion £2.00 i gynnwys te/coffi a mins pei

Mynediad i blant £1.50 i gynnwys anrheg o Sion Corn

Stondinau di-ri

Ymweliad gan Sion Corn ac anrheg

Plant Meithrin a Ysgol yn canu

Lluniaeth

ysgafn ar gael

Arwerthiant

Elw tuag at Cylch Meithrin Pencader

***************************************************************

Come and join us at our Christmas Fair

starts at 10am -2pm at Cae'r Felin School

Adult admission £2.00 includes tea/coffe and a mince pie

Childs admission £1.50 includes a present from santa

Nursery and School children singing

Light refreshments available

Auction

Proceeds towards Cylch Meithrin Pencader

▼ Show More Information


Pencader
25 November , Saturday 10:00

More Events Nearby

 12 January , Saturday
 Lampeter Town RFC / Clwb Rygbi Llambed - Official Site, Lampeter