Cinema Under The Stars: The Goonies / Sinema Dan y Sêr

"Heyy yooou guuys!” Bring a blanket or chair and watch this classic Spielberg adventure movie on a huge outdoor cinema screen, under the stars, in the stunning grounds of The National Botanic Garden of Wales.

The Goonies follows a group of misfits who set out to find the highly valuable treasure of

the legendary pirate One-Eyed Willy. Following a mysterious treasure map, the kids are led into a spectacular underground realm of twisting passages, outrageous booby-traps and a long-lost pirate ship full of golden dubloons as they race to stay one step ahead of a family of bumbling bad guys.

Plus: Live music / BBQ / Bar / Popcorn + more.
Gates open at 7pm, film starts at 8.30pm.

Tickets £12 Standard / £8 Under 16
Available from: www.thelittleboxoffice.com/cinemaunderthestars/event/view/78771

Bring a blanket or chair and sit under the stars!

** For full event info go to: slipnslideevents.co.uk/event/cinema-stars-goonies


- - - - - - - - - - - - - - -


"Heyy yooou guuys!” Dewch â charthen neu gadair i wylio’r clasur o ffilm antur gan Spielberg, dan y sêr, yn awyrgylch hyfryd Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Mae’r Goonies yn dilyn grŵp o blant sy’n ceisio darganfod trysor gwerthfawr y môr-leidr chwedlonol ‘One-Eyed Willy’, mewn ymgais i achub eu cartrefi rhag dymchwel. Yn dilyn map trysor dirgel, mae’r plant yn cael eu harwain o dan y ddaear i fyd o lwybrau troellog, maglau ffŵl a llong môr-leidr a gollwyd am sbel, sy’n llawn aur, wrth iddyn nhw rasio i aros un cam o flaen teulu o ddynion drwg.

Dyma wir glasur o ffilm yn llond dop o hwyl yn addas i bob oed.

Cyn i’r ffilm ddechrau, cofiwch fod cerddoriaeth fyw, barbeciw, bar, popcorn a mwy.

Drysau’n agor am 7yh, ffilm yn dechrau am 8:30yh.

Tocynnau: £12 Sylfaenol / £8 i blant dan 16 mlwydd oed – ar gael o: www.thelittleboxoffice.com/cinemaunderthestars/event/view/78771

Dewch â charthen neu gadair ac eisteddwch o dan y sêr!

**Am fwy o fanylion ewch i: slipnslideevents.co.uk/event/cinema-stars-goonies

▼ Show More Information

Llanarthne, Carmarthenshire, SA32 8HN
Llanarthney
14 April , Saturday 19:00

More Events Nearby

 07 February , Thursday
 Memorial Hall Burry Port, Burry Port